แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ในแถบ อันดามัน

ก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง
(55 ร้านค้า / 5 หมวด)
การแพทย์ และสุขภาพ
(70 ร้านค้า / 9 หมวด)
การศึกษา
(28 ร้านค้า / 8 หมวด)
กีฬา
(22 ร้านค้า / 19 หมวด)
ข่าว และสื่อ
(11 ร้านค้า / 7 หมวด)
คอมพิวเตอร์
(27 ร้านค้า / 7 หมวด)
ชอปปิ้ง
(104 ร้านค้า / 19 หมวด)
ท่องเที่ยว
(681 ร้านค้า / 10 หมวด)
ธนาคาร, สถาบันการเงิน
(25 ร้านค้า / 6 หมวด)
ธุรกิจ
(156 ร้านค้า / 19 หมวด)
บันเทิงและนันทนาการ
(2 ร้านค้า / 4 หมวด)
ยานยนต์
(30 ร้านค้า / 9 หมวด)
หน่วยงานราชการ, องค์กร
(42 ร้านค้า / 5 หมวด)
อสังหาริมทรัพย์
(57 ร้านค้า / 4 หมวด)
อินเทอร์เน็ต
(3 ร้านค้า / 3 หมวด)

หมวดย่อย : หน่วยงานราชการ, องค์กร

หน่วยราชการอิสระ
องค์กร สมาคม มูลนิธิ
องค์กรการเมือง
สถานีตำรวจ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร

กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 83 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เทศบาลเมืองกันตัง, ตรัง

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถนนตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคใต้ เขต 4, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 73-75 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง

สำนักงานองค์การโทรศัพท์ประจำจังหวัด, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 112 ถ.พังงา อ.เมือง

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 11 ถ.ดำรง อ.เมือง

สำนักงานปศุสัตว์, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 15/6 ถ.อำเภอ อ.เมือง

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ดำรง อ.เมือง

สำนักงานพานิชย์จังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 1/1 ถ.มนตรี อ.เมือง

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 48/4 ถ.ดำรง อ.เมือง

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.นริศร อ.เมือง

สำนักงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ภูเก็ต อ.เมือง

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 1/2 ถ.ดีบุก อ.เมือง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 38/27 ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง

Phuket Provincial Education Office, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.แม่หวงน อ.เมือง

ศาลจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ดำรง อ.เมือง

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ดำรง อ.เมือง

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.มนตรี อ.เมือง

สำนักงานการเกษตรจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.นริศร อ.เมือง

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ดำรง อ.เมือง

สำนักงานไปรษณีย์และโทรเลขจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.มนตรี อ.เมือง

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : 38 ถ.ดำรง อ.เมือง

สำนักงานนิติวิทยา, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.เยาวราช อ.เมือง

ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ศักดิเดช อ.เมือง

สำนักงานศุลกากรจังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ต

หมวด : หน่วยงานราชการ, องค์กร
ที่อยู่ : ถ.ภูเก็ต อ.เมือง

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
  1. Beginning of the results
  2. 1
  3. 2
  4. End of the results
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215