แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
หางาน สมัครงาน ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

หางาน ของ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

หางาน ตำแหน่งงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยฝ่ายสำนักงาน, ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภทงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
รูปแบบการรับสมัคร : Full time
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยฝ่ายสำนักงาน
ระดับการศึกษา : ปวช. หรือ ปวส.
จำนวนอัตรา : 1

คุณสมบัติ :
1.สำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีม
3.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
6.หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-379009-013 โทรสาร : 076-379-011
E - mail : info@phuketict.org / training@phuketict.org

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างต้น

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1.สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา หรือวุฒิบัตร จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือใบผ่านงาน สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้

ประสบการณ์การทำงาน : N/A
เงินเดือนโดยประมาณ :

ข้อมูล สมัครงาน : ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

ติดต่อ : พิมพิไล นาคอุดม
ที่ตั้ง : ถนนภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 076-379-009-13
เบอร์โทรสาร : 076-379-011
อีเมล์ : training@phuketict.org
เว็บไซต์ : http://www.phuketict.org
สถานะ : เปิดรับสมัคร

ส่ง ตำแหน่งงาน นี้ ไปบอกเพื่อน

ชื่อคุณ :
อีเมล์คุณ :
ชื่อเพื่อน :
อีเมล์เพื่อน :
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215