แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ท่องเที่ยว ทางทะเล : เดินทางด้วยเรือใหญ่

ท่องเที่ยว ทางทะเล : เดินทางด้วยเรือใหญ่ฝั่งทะเลของไทยเรานั้นมี 2 ด้าน คือฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และฝั่งทะเลด้านอันดามัน ซึ่งทะเลทั้งสองฝั่งมีเสน่ห์และความแตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงแต่ฝั่งทะเลอันดามัน เพราะเกาะภูเก็ตอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน การเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่เหมาะสมและได้รับความนิยมมากคือช่วงตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง พฤษภาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงที่ไม่มีมรสุม เหมาะอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่าง ๆ ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในทะเลนั้น พาหนะที่เราใช้โดยส่วนมากจะเป็นประเภทเรือ ซึ่งประเภทเรือหรือขนาดเรือต่าง ๆ นั้นก็ให้บรรยากาศและความสะดวกสบายต่างกัน ครั้งนี้ เราจะมาบรรยายถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือใหญ่ ดูสิว่าเรือใหญ่นั้น จะทำให้คุณได้รับความสุขและความสนุกยังไงบ้าง

การเดินทางโดยเรือใหญ่
การเดินทางท่องเที่ยวหมู่เกาะต่าง ๆ โดยเรือใหญ่ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยมากระดับหนึ่ง เนื่องจากฝั่งทะเลอันดามันเป็นทะเลเปิดที่ต่อเชื่อมกับมหาสมุทร ดังนั้นเรื่องสภาพคลื่นลมทะเลจะมีอยู่ตลอดเพียงแต่น้อยบ้างใหญ่บ้าง ดังนั้นเรือที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตที่เป็นเรือใหญ่จะมีสภาพค่อนข้างใหญ่ โดยมากจะเป็นเรือขนาด 2 ชั่น และจำนวนที่บรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 200 กว่าที่นั่ง ระยะเวลาการเดินทางไปตามจุดต่าง ๆ ถือว่าไม่ช้าเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่การให้บริการ

ข้อระมัดระวังในการเดินทางโดยเรือใหญ่

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215