แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

สถานที่แนะนำ : อ่าวปาจุมบา พังงา

สถานที่แนะนำ : อ่าวปาจุมบา พังงาตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะปาจุมบา หรือเรียกอีชื่อหนึ่งว่า เกาะมังกร มีอ่าวมังกรอยู่ทางทิศตะวันออกเกาะ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 5 กิโลเมตร

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สงวนสำหรับการอนุรักษ์เต่าทะเล บรเวณนี้น้ำไม่ลึก ยกเว้นด้านเหนือของเกาะ มีแต่กองหินใต้น้ำ ไม่มีปะการังอ่อนหรือกัลปังหา เนื่องจากเป็นจุดที่อนุรักษ์พันธ์เต่า จึงมีปลาหลากหลายพันธุ์มาก เพื่อปกป้องชาวใต้ให้พ้นจาก ภัยอันตรายทางธรรมชาติ

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215