แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ : ท่าปอม - คลองสองน้ำ กระบี่

สถานที่แนะนำ : ท่าปอม - คลองสองน้ำ กระบี่ท่าปอม - คลองสองน้ำ

1 ใน Unseen Thailand ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน และพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน คลองสองสายน้ำมีลักษณะพิเศษคือ ลำคลองมีทั้งช่วงที่น้ำจืดสนิท และช่วงที่มีน้ำกร่อย เมื่อน้ำทะเลลด น้ำในคลองจืดสนิท ยามน้ำทะเลขึ้นก็เปลี่ยนเป็นคลองน้ำเค็ม ได้ลำธารที่ใสสะอาดราวกระจก อุดมไปด้วยหญ้าทะเลเขี ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : ท่าปอม - คลองสองน้ำ กระบี่

สถานที่แนะนำ : อ่าวปาจุมบา พังงา

สถานที่แนะนำ : อ่าวปาจุมบา พังงาตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะปาจุมบา หรือเรียกอีชื่อหนึ่งว่า เกาะมังกร มีอ่าวมังกรอยู่ทางทิศตะวันออกเกาะ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 5 กิโลเมตร

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สงวนสำหรับการอนุรักษ์เต่าทะเล บรเวณนี้น้ำไม่ลึก ยกเว้นด้านเหนือของเกาะ มีแต่กองหินใต้น้ำ ไม่มีปะการังอ่อนหรือกัลปังหา เนื่องจากเป็นจุดที่อนุรักษ์พันธ์เต่า จึงมีปลาหลากหลายพันธุ์มาก เพื่อปกป้องชาวใต้ให้พ้นจาก ภัยอันตรายทางธรรมชาติ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : อ่าวปาจุมบา พังงา

สถานที่แนะนำ : อ่าวสุเทพ พังงา

สถานที่แนะนำ : อ่าวสุเทพ พังงาตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวสุเทพ อยู่บนเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะนี้ มีแนวประการับยาวถึง 1,200 เมตร ห่างจากฝั่ง 200 - 500 เมตร หรือมากกว่านั้น ด้านในของแนวปะการังเป็นปะการังขนาดเล็กปนเศษปะการัง ด้านนอกของแนวเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่สลับกับปะการังแผ่นนอนใหญ่มาก ขอบแนวปะการรังลาดลงสู่พื้นทราย ความลึก 15 เมตร สามารถพบเห็นปะการังอ่อนและกัลปังหา หอยมือเสือ และปลาสวยงาม

อ่าวสุเทพอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : อ่าวสุเทพ พังงา

สถานที่แนะนำ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ พังงา

สถานที่แนะนำ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ พังงาวัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือวัดบางเหรียง
จากที่ว่าการอำเภอทับปุดไปบ้านบางเหรียง ตามทาง หลวงหมายเลข 4118 ระยะทาง 11 กิโลเมตร

วัดตั้งอยู่บนเขาล้าน เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ โดยมีพระพุทธรูป ล้อมรอบฐานโดยรอบ เป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ ในวัดมีถาวรวัตถุทางธรรมที่สำคัญ คือ พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุ เจดีย์พุทธ ธรรมบันลือ”

ในวัดยังมีเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธอัฐิ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ พังงา

สถานที่แนะนำ : จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต

สถานที่แนะนำ : จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ตจากหาดในหานไปหาดกะตะน้อยตามเส้นทางถนนรอบเกาะ จุดชมวิวจะอยู่ระหว่าง 2 หาดนี้
จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากี้ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต

สถานที่แนะนำ : วัดฉลอง ภูเก็ต

สถานที่แนะนำ : วัดฉลอง ภูเก็ตวัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ภูเก็ต ถ้าใครมา ภูเก็ต จะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง
อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน ภูเก็ต อีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยว ภูเก็ต จะต้องมาวัดแห่งนี้ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : วัดฉลอง ภูเก็ต

สถานที่แนะนำ : เขาฝาชี ระนอง

สถานที่แนะนำ : เขาฝาชี ระนองเขาฝาชี
ภูเขาสูงลักษณะคล้ายฝาชี ในเขตตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นแห่งนี้เมื่อมองจากเชิงเขาอาจจะไม่พบความน่าสนใจมากนักแต่หากขับรถไปตามเส้นทางแคบๆคดเคี้ยวตามไหล่เขาจนถึงส่วนยอดซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 260 เมตรอันเป็นสถานที่ตั้งสถานีทวนสัญญานโทรศัพท์ของทศท

และเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่เห็นภาพผืนป่าเบื้องล่างที่เขียวขจีทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งพม่าภาพของจุดบรรจบกันของลำน้ำใหญ่สองสายคือแม่น้ำละอุ่นและแม่น้ำกระบุรีภาพที่เห็นนี้จะโดดเด่นยิ่งขึ้นยามอาท ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : เขาฝาชี ระนอง

สถานที่แนะนำ : ศิลาสลักพระปรมาภิไธย ระนอง

สถานที่แนะนำ : ศิลาสลักพระปรมาภิไธย ระนองศิลาสลักพระปรมาภิไธย
อยู่ในเขตตำบลปากจั่น (ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน จปร.) กิโลเมตรที่ 525 ห่างจากตัวเมือง ระนอง 86 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “หินสลักพระปรมาภิไธย จปร.” ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จ ประพาสโดยขบวนช้างและม้าจากจังหวัดชุมพร มาประทับแรมคืนที่พลับพลาดอนวังทู้หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2433
และหินสลักพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : ศิลาสลักพระปรมาภิไธย ระนอง

สถานที่แนะนำ : วัดหาดส้มแป้น ระนอง

สถานที่แนะนำ : วัดหาดส้มแป้น ระนองวัดหาดส้มแป้น

เป็นวัดเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากวัดหนึ่งของจังหวัด ระนอง
เป็นที่ตั้งของศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อคล้าย พระภิกษุที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือมาก ซึ่งได้มาจำพรรษาและมรณภาพที่วัดนี้

บริเวณวัดร่มรื่น มีเขาล้อมรอบ อากาศเย็นสบายเห็นสายหมอกยามเช้า มีลำคลองหาดส้มแป้นทอดผ่านวัด เป็นแหล่งของปลาพลวง ปลาตระกูลเดียวกับปลาตะเพียน
วัดนี้อยู่ห่างจากเทศบาลเมือง ระนอง เพียง 7 กม.ตามเส้นทางถนนชลระอุ ห่างจากสวนสาธารณะร ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : วัดหาดส้มแป้น ระนอง

สถานที่แนะนำ : น้ำตกบกกราย ระนอง

สถานที่แนะนำ : น้ำตกบกกราย ระนองน้ำตกบกกราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ( ระนอง -ชุมพร) ประมาณ 54 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 556-557 จะมีป้ายชี้ทางไปน้ำตกบกกราย ประมาณ 13 กิโลเมตร
สภาพถนนไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
และจากบริเวณสุดทาง ของถนนต้องเดินเท้าต่อ ผ่านพื้นที่ทำไร่และป่าชื้น ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตก น้ำตกบก กรายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : น้ำตกบกกราย ระนอง

สถานที่แนะนำ : หมู่เกาะบุโหลน สตูล

สถานที่แนะนำ :  หมู่เกาะบุโหลน สตูลหมู่เกาะบุโหลน
หมู่เกาะแห่งทะเลอันดามันใต้ของไทย ที่ยังคงธรรมชาติ ที่สวยงาม และบริสุทธิ์ และ มีวิถีชีวิตที่เรียบของชาวเล เหมาะแก่ การพักผ่อน ของผู้ที่ต้องการ ความสงบเงียบ และเป็นส่วนตัว

หมู่เกาะบุโหลนประกอบด้วย เกาะบุโหลนเล , บุโหลนดอน , บุโหลนไม้ไผ่ , บุโหลนรัง และเกาะหินเล็กหินน้อย ที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยปะการังและสัตว์น้ำ
เกาะบุโหลนเล เป็นเกาะที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุด เป็นจุดที่เรือโดยสาร นำพา นักท่องเที่ยวมาสู่ เนื่องด้วยมีสิ่ง ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ :  หมู่เกาะบุโหลน สตูล

สถานที่แนะนำ : หาดยาว ตรัง

สถานที่แนะนำ : หาดยาว ตรังชายทะเลอำเภอกันตังอยู่ห่างจากจังหวัด ตรัง ประมาณ 47 กม. จากเขารูปกระโดงฉลามที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ ไปจรดแหลมหยงหลิงซึ่งยาวประมาณ 5 กม.เป็นหาดยาวที่มีชายหาดกว้างขวาง เหมาะที่จะมาเข้าค่ายพักแรม แต่ควรระมัดระวังในเรื่องการเล่นน้ำ เนื่องจากน้ำลึกและคลื่นจัด
ถัดเข้าไปอีกเป็นชายหาดที่ทอดยาวไปทางตะวันตกที่เรียกว่า หาดเจ้าไหม ชายหาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
เหมาะในการเล่นน้ำเพราะน้ำตื้นและบริเวณกว้าง เบื้องหน้าจะมองเห็นเกาะลิบงอยู่ไม่ไกลนัก หาดทรายข ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : หาดยาว ตรัง

สถานที่แนะนำ : เกาะกระดาน ตรัง

สถานที่แนะนำ : เกาะกระดาน ตรังเป็นเกาะที่สวยเกาะหนึ่งของจังหวัด ตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ ซึ่ง 5 ใน 6 ส่วนของเกาะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่เหลือเป็นสวนยางและสวนมะพร้าวของเอกชน รวมทั้งร้านอาหารและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จุดเด่นของเกาะกระดานคือ
ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการังซึ่งทอด ยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่งและมีฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างสวยงาม สำหรับผู้นิยมการโต้คลื่น ด้านหลังเกาะมีอ่างเล็กๆ มีคลื่นลูกโต ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : เกาะกระดาน ตรัง

สถานที่แนะนำ : หาดหยงหลิง ตรัง

สถานที่แนะนำ : หาดหยงหลิง ตรังเป็นหาดทรายที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดหาดหนึ่งของจังหวัด ตรัง ผืนทรายที่ขาวละเอียดเนียนนุ่มเท้าเมื่อสัมผัส
น้ำทะเลใส ชายหาดเอียงลาดน้อยเล่นน้ำได้ดี ริมหาดร่มรื่นด้วยสนทะเลขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ทางด้านเหนือของหาดมีเขาหยงหลิง เขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีโพรงถ้ำที่เมื่อน้ำลดสามารถเดินลอดได้
เป็นชายหาดที่เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ ชมทิวทัศน์ และยังมีมุมมองดีๆให้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม

การเดินทาง
จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่แนะนำ : หาดหยงหลิง ตรัง
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215