แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ของฝาก อันดามัน : ผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเล ของฝาก ภูเก็ต

ของฝาก อันดามัน : ผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเล ของฝาก ภูเก็ตเนื่องจาก ภูเก็ต มีสภาพเป็นเกาะ ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากทะเลจึงมีมากและราคาถูก อาทิ ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ กุ้งแห้ง ปลาหวาน และอีกมากมาย ซึ่งแหล่งที่ขายมากที่สุดบริเวณบ้านสปำ

การเลือกซื้อปลาเค็ม ควรเลือกที่มีสีสดใส ไม่มีราสีเขียว แห้งไม่เหนียวติดมือ การเลือกซื้อกะปิควรเป็นกะปิเนื้อละเอียด เหนียว ไม่รวน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อหาได้ โดยทางร้านจะจัดบรรจุให้อย่างดีไม่มีกลิ่น

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215