แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ของฝาก อันดามัน : กะปิ ของฝาก พังงา

ของฝาก อันดามัน : กะปิ ของฝาก พังงาผลิตผลทางการเกษตร และอาหารทะเล
พังงา มีแหล่งผลิตกะปิ จากกุ้งฝอยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่นกะปิเกาะยาว กะปิเกาะปันหยี
และยังเป็นแหล่งผลิตกุ้งเสียบออกสู่ตลาดในจังหวัด ใกล้เคียง
หากเดินทางผ่านจังหวัด พังงา สามารถแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองเหล่านี้ได้ที่ตลาดสด ในอำเภอเมือง ตลาดนัดตามชุมชนต่าง ๆ และตลาดสดอำเภอตะกั่วทุ่งได้ทุกวัน

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215