แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ของฝาก อันดามัน : ไวน์ ของฝาก กระบี่

ของฝาก อันดามัน : ไวน์ ของฝาก กระบี่เนื่องจากผลไม้ทางภาคใต้มีมากมายหลากหลายชนิดในบางปี ผลผลิต ออกมามากทำให้ราคาตากต่ำทางกลุ่มฯ จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยการนำมาแปรรูปเป็น “ไวน์”บริโภคและจำหน่ายภายในท้องถิ่น

เนื่องจากมีรสชาดกลมกล่อมทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้รับมาตรฐาน มผช.

สถานที่จำหน่าย ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ. กระบี่

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215