แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, สตูลเตรียมยกระดับกองทุนหมู่บ้านสู่สถาบันการเงินอีก 4 แห่ง ( ข่าวสตูล )

จังหวัดสตูลเตรียมยกระดับกองทุนหมู่บ้านสู่สถาบันการเงินชุมชนอีก 4 แห่ง พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือแบบสอบถามในการจัดทำฐานข้อมูล
นายอารีย์ ดุลยาภรณ์ พัฒนาการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดสตูลนั้น ช่วงเดือนเมษายน 2549 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล ออกติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพที่จะขยายผลเป็นสถาบันการเงินชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมตามขั้นตอนและทดลองดำเนินการ ในพื้นที่ต่างๆ 4 แห่ง
คือ กองทันหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล,กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง, กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน และกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โดยในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้จัดเตรียมเครื่องมือแบบสอบถามในการจัดทำฐานข้อมูล ในการจัดระดับชั้นกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละกองทุน รวมทั้งรับทราบอุปสรรค ปัญหา โดยเน้นการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามที่ตรงกับสภาพสังคม ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสตูลให้มากที่สุด

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215