แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, นายกฯสตูลใช้ 4 ล้านจ้างม.ศิลปากรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ( ข่าวสตูล )

ข่าวสตูล : นายกฯสตูลใช้ 4 ล้านจ้างม.ศิลปากรออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

เทศบาลเมืองสตูลทุ่มงบฯร่วม 4 ล้านบาทในการทำวิจัยและออกแบบ ภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม รอบเขตเทศบาล เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และกำหนดทิศทางการเติบโตของเมืองสตูลน่าอยู่อย่างมีระบบ
นายพิบูลย์ รัชกิจประการ นายกมนตรีเทศบาลเมืองสตูล เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 หลังมีการจัดโครงการศึกษาออกแบบ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ตามแผนพัฒนาพื้นที่ รองรับการขยายตัวของเมืองและรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
โดยว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยงบประมาณร่วม 4 ล้านบาท ศึกษาพื้นที่และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการพัฒนา ทั้งกายภาพ ภูมิทัศน์ ตลอดจนคุณค่าทางประวัติศาสนาวัฒนธรรม
ในการนี้มีการกำหนดให้ใช้จุดเด่นความเป็นท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ขึ้นมาเป็นจุดขาย เช่น การจัดทำแผ่นป้ายบอกเส้นทาง สัญลักษณ์ของเมืองใหม่ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้เป็นรูปของเรือหัวโทง รูปว่าวควาย รวมทั้งดอกไม้กาหลงไม้ดอกประจำจังหวัดมาเป็นสัญลักษณ์ให้จดจำ และสวยงามพบเห็นตามเส้นทางทั่วไป
รวมถึงการออกแบบซุ้มประตูเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองสตูล วัด และโรงเรียน รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สามารถรองรับการท่องเที่ยว และการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองสตูลในแนวทางที่เหมาะสม

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215