แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, สถานพินิจฯสตูล จับมือสื่อท้องถิ่นเสวนาการช่วยเหลือเยาวชนที่กระทำผิด ( ข่าวสตูล )

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล จัดเวทีเสวนาสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมหาแนวทางบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด เพื่อร่วมกันหาแนวทางและข้อเสนอแนะนำมาใช้ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล จัดโครงการเสวนาสื่อมวลชนภายใต้หัวข้อ ?ความคาดหวังของสังคมต่อการดำเนินงานบำบัด ฟื้นฟู แก้ไข เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด?
ทีมงานวิทยากรเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ตำรวจ ประธานชมรมสื่อมวลชน ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯ และผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทาง และข้อเสนอแนะนำมาใช้ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานต่างๆ ของสถานพินิจฯ ออกสู่สาธารณชน
นายศิโรตม์ นนทจิตต์ ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานพินิจฯ ให้เป็นที่ปรากฏ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชน รวมทั้งการรับฟังแนวคิดและทัศนคติ และความคาดหวังที่สื่อมวลชนประสงค์ที่จะได้รับ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย คือ สื่อมวลชนจะได้รับข้อมูล และวิธีการดำเนินการบำบัด ดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกต้อง และสามารถให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติ และทิศทางการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่สถานพินิจฯ จะมีเครือข่ายในการทำงาน และมีช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215