แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, ผู้นำศาสนาในสตูลกว่า 300 คนขอพรพระเจ้าให้ ?ครูจูหลิง? ( ข่าวสตูล )

วันนี้ (27 พ.ค.) นายธันวาคม เขมะศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ประจำปี 2549 มีผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เข้าร่วมกว่า 306 คน ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
ในการนี้ได้มีการบรรยายในหัวเรื่อง ?บทบาทของกรมการศาสนากับการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม? เรื่อง ?ในหลวงกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม? และเรื่อง ?บทบาทของผู้นำศาสนาในการนำหลักคำสอนของศาสนาสู่ประชาชน? อีกด้วย
ทั้งนี้ มูลเหตุสำคัญที่ทำให้มีการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นั้น เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ให้การอบรมสั่งสอนประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น
นายสุริยา ปันจอร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล และกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความห่วงใยไปถึงครูจูหลิง ปังกันมูล ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และขอให้เหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้สงบสุข ทั้งนี้ยังรวบรวมปัจจัยส่งไปช่วยเหลือครอบครัวของครูจูหลิงอีกด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215