แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, สตูลนำกลุ่มเสี่ยงเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน ( ข่าวสตูล )

ป่าชายเลนสตูลปิ๊งแนวคิดนำราษฎร พื้นที่เสี่ยงทำลายป่าร่วมเป็น ?อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง? เพิ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
นายอนันต์ ฉายอรุณ หัวหน้าป่าไม้สาขาสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ ?ราษฎรอาสาสมัครพิทักทะเลและชายฝั่ง?(รสทช.) ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยนำชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ 3 ต.ปูยู ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการตัดไม้ทำลายป่าและกลุ่มราษฎร์ที่กลับใจมาร่วมกว่า 50 คน
ด้านนายเอกชัย เถรว่อง หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 เปิดเผยว่า ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนที่อาศัย และประกอบอาชีพตลอดแนวทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งกำเนิดห่วงโซ่อาหาร ที่มีความสำคัญตามธรรมชาติและต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันได้มีการบุกรุกทำลาย ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ด้านประมง โดยขาดการจัดการและจิตสำนึก ในการที่จะอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนวชายฝั่งทะเล
จึงจัดให้มีการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215