แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, ศาลสตูลจัดโครงการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ถวายในหลวง ( ข่าวสตูล )

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หวังสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ครบ 60 พรรษา
นายนภดล ลัญฉเวโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2549 ศาลจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการ ?ไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปีครองราชย์? ขึ้น เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 60 ปี
โดยได้ร่วมกันรณรงค์ให้คู่ความ ได้ยุติข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี และสร้างความสมานฉันท์ในสังคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความระหว่างคู่ความ ตลอดจนเพื่อให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นสามารถยุติลงด้วยความรวดเร็วมีความพึงพอใจร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต่อไป
ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี ประชาชนท่านใดที่ได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดสตูลประสงค์จะเจรจาตกลงกัน เพื่อยุติปัญหาร่วมกัน ขอให้ท่านแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ที่งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลจังหวัดสตูล โดยสามรถยื่นความประสงค์ได้ด้วยตนเอง หรือแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7471-1078 ต่อ 104 หรือ 05-0788225, 01-5410759 และขอให้นำหมายศาลหรือ จดจำหมายเลขคดี เพื่อความสะดวกในการค้นหาคดีมาด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215