แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, ขรก.สตูลปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ( ข่าวสตูล )

วันนี้ (23 พ.ค.) นายมานิต วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการ ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่วัดมงคลมิ่งเมือง จ.สตูล มีข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 75 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ว่า เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับระบบราชการแนวใหม่ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
และเพื่อให้ข้าราชการได้ร่วมปฏิบัติธรรม ฝึกจิตภาวนาถวายในพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้เกิดความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติสืบไป

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215