แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, สตูลเปิดตลาดแก้จนจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาประหยัด ( ข่าวสตูล )

ข่าวสตูล : สตูลเปิดตลาดแก้จนจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาประหยัด
บรรยากาศในตลาด

ผู้ว่าฯสตูล เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรแก้จน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของเกษตรกรในยุคเศรษฐกิจฝืด พร้อมมอบเครื่องบรรจุหีบห่อให้ 33 เครื่อง
วันนี้ (9 พ.ค.) นายมานิต วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบเครื่องครุภัณฑ์ในการบรรจุหีบห่อผลผลิตทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร 33 เครื่อง ภายในงานวันเกษตรกรจังหวัดสตูล ประจำปี 2549 ร่วมกับงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจัดขึ้นหน้าหอประชุมสตูลวัฒนา ศาลากลางจังหวัด โดยภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน
ภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากไร่นา และสถาบันจากเกษตรกรในราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมสินค้าภาคการเกษตร และพัฒนาคุณภาพทางการเกษตร ไปพร้อมกับการเปิดร้านระบายสินค้าทางการเกษตรในราคาถูกและมีคุณภาพให้ประชาชนได้เลือกซื้อหาใหม่สด ในราคาคุ้มค่าในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า นโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร เพราะพี่น้องเกษตรกรเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสตูล โดยปีนี้มีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด CEO ไม่น้อยกว่า 32 ล้านบาท ที่อุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนนาร้าง โครงการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า โครงการพัฒนาลองกอง โรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และตลาดกลางยางพารา
นับเป็นโอกาสดีที่จะให้เกษตรกรได้รับความรู้ เพื่อลดต้นทุนปรับปรุงการผลิตและคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ในครอบครัวให้มากขึ้นไปด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215