แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ตรังดีเดย์ถวายพระพร-ปกป้องสถาบันกษัตริย์ 21 เม.ย.นี้ ( ข่าวตรัง )

ตรัง - ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เตรียมจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ที่กระทบต่อสถาบัน

วันนี้ (17 เม.ย.) นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องจากในขณะนี้ได้มีการปรากฏข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันสำคัญของชาติ พร้อมกับมีการชุมนุมเคลื่อนไหว ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้ง ส่งผลให้เกิดการขาดความสามัคคีของคนในชาติ

ดังนั้น ในฐานะที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ต่างมีพันธกิจร่วมกัน คือ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประทศ และเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติ และสามัคคี มากที่สุด

ทั้งนี้ จังหวัดตรังจึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาจัดตั้งบนโต๊ะหมู่บูชาให้สมพระเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกในสังกัด และประชาชนทั่วไป แสดงความเคารพสักการะ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่คุณูปการที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดตรัง จะมีการจัดพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ โดยขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215