แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ตรังเร่งพัฒนาคุณภาพหมูย่างขยายตลาดเชิงพาณิชย์ ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : ตรังเร่งพัฒนาคุณภาพหมูย่างขยายตลาดเชิงพาณิชย์

ตรัง - จังหวัดตรังเร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมูย่างเมืองตรัง เพื่อขยายการตลาดในเชิงพาณิชย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในจังหวัด

วันนี้ (16 เม.ย.) นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางจังหวัดได้เรียกประชุมผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมูย่างเมืองตรัง อาหารพื้นเมืองที่โด่งดังในระดับประเทศ เพื่อขยายตลาดในเชิงพาณิชย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายธาดา พิชญาภรณ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายชัยพร หนูฤกษ์ การค้าภายในจังหวัดตรัง นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดตรัง นายธวัช อุดมคณารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง หอการค้าจังหวัดตรัง รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมดังกล่าวได้มีการพูดคุยในเรื่องของการผลิตหมูย่างเมืองตรัง ที่จะต้องเน้นเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ พร้อมทั้งควรมีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านการตลาด กรรมวิธีการเก็บรักษา การพัฒนาโรงเรือนนำร่องให้เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการรายใหม่ และการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมมีมติให้ร้านหมูย่างเจ๊มาลี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด เป็นร้านนำร่องในการสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้หมูย่างเมืองตรังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เนื่องจากในปัจจุบันถือว่าหมูย่างเมืองตรัง เป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัด และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนั้น หมูย่างเมืองตรังยังได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2548 แต่ปรากฏว่า ยังคงมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดตรัง เพียงแค่ 1 รายเท่านั้น คือ ร้านหมูย่างโกแก่ ของ นายทวีศักดิ์ ไทรงาม รองประธานชมรมผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215