แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ผวจ.ตรังเรียกประชุมเครียดถกทางแก้วิกฤตน้ำมัน ( ข่าวตรัง )

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรียกหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจเข้าหารือเครียดแก้ปัญหาวิกฤติราคาน้ำมัน และน้ำมันขาดแคลน วอนให้ทุกฝ่ายร่วมหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ด้านผู้ประกอบการเผยปั๊มน้ำมัน ปตท.ได้เปรียบเพราะรับโควต้าน้ำมันโดยตรงจากคลัง วอนจำหน่ายราคาเท่ากันเพื่อความเป็นธรรม
วันนี้ (11 พ.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำมัน เ ช่น สำนักงานพลังงานการค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ สภาอุตสาหกรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ประธานชมรมปั๊มน้ำมันจังหวัดตรัง และผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันจังหวัดตรัง กว่า 20 คน เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน และมาตรการในการประหยัดพลังงานน้ำมัน
เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง และเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในท้องถิ่น เนื่องจากปั๊มน้ำมันบางแห่งเกิดสภาวะขาดทุน จึงมีการปิดกิจการและบางปั๊มมีการงดจำหน่ายน้ำมันให้กับประชาชน หรือหากมีการจำหน่ายก็จำหน่ายให้น้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในขณะนี้เป็นอย่างมาก
นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากผลกระทบของราคาน้ำมันในขณะนี้ ทำให้ทางจังหวัดเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องการให้ทุกฝ่ายช่วยกันหามาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ในการที่เจอภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในขณะนี้ โดยเฉพาะพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถือเป็นความจำเป็นอย่างสูงต่อการดำรงชีวิต โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่ประชาชน ต้องแบกรับจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีราคาแพง
ดังนั้น จึงต้องมีการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระการจ่ายบางประเภท หรือการหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนในขณะนี้ของจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการพยุงประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าน้ำมันในจังหวัดอีกทางด้วย นอกจากนี้ได้สั่งการให้ข้าราชการในทุกอำเภอให้ประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับทางราชการและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
นายชุมพล บุญโชติ ประธานชมรมปั้มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า ภาวะราคาน้ำมันแพงในขณะนี้ ความจริงแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในคลังน้ำมันปัจจุบันยังมีพอ ไม่ถือกับว่าเป็นการขาดแคลน แต่เนื่องจากผู้ประกอบการ ไม่สามารถสั่งซื้อน้ำมันเข้ามาได้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่มีน้ำมันจำหน่าย
รวมทั้งผู้ประกอบการยังมีการแข่งขันกันในเรื่องของราคาน้ำมัน จึงเป็นผลต่อการจำหน่ายที่สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการเองด้วย เช่น ปั๊มน้ำมัน ปตท. จะมีการจำหน่ายน้ำมันในราคาที่ถูกกว่าปั๊มอื่นๆ และปริมาณน้ำมันที่ไม่ขาดแคลน เนื่องจากการได้รับโควต้าโดยตรงจากคลัง ผู้ประกอบการจึงคิดว่า หากสร้างความอยู่รอดให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค จึงควรมีการจำหน่ายน้ำมันในราคาที่เท่ากัน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215