แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ผวจ.ตรัง มอบรางวัล กำนัน?ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 49 ( ข่าวตรัง )

นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 โดยมีปลัดจังหวัดตรังเป็นประธาน ซึ่งผลปรากฏว่า ตำแหน่งกำนัน ได้แก่ นายธรรมโชติ ทองรอด กำนันตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว ส่วนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายประสงค์ สืบสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด
ทั้งนี้ นายธรรมโชติ ทองรอด กำนันตำบลนาชุมเห็ดนั้น ปัจจุบันมีอายุ 53 ปี จบระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดอัมพวัน ตำบลเกาะเปียะ และจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง สมรสกับ นางหนูโลม ทองรอด มีบุตรด้วยกัน 7 คน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 เป็นระยะเวลา 2 ปี
จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2531 เป็นระยะเวลา 7 ปี และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลนาชุมเห็ด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ที่ปรึกษาประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตรัง รองประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอย่านตาขาว เป็นต้น
ส่วน นายประสงค์ สืบสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูนนั้น ปัจจุบันมีอายุ 52 ปี จบระดับประถมศึกษาชั้นที่ 4 จากโรงเรียนวัดเขาปูน สมรสกับ นางเจือ สืบสังข์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2529 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 21 ปีแล้ว นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น กรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรระดับชุมชน ไวยาวัจกรวัดเขาปูน เป็นต้น โดยทั้งตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม และตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเป็นแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติสีขาว

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215