แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ตรังประชุมผู้ค้าน้ำมัน-ทุกหน่วยงานหาทางออก ?วิกฤตน้ำมัน? ( ข่าวตรัง )

ภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมหารือแนวทาง แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนปัญหานี้อย่างถ้วนหน้า
วันนี้ (8 พ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง ประธานชมรมปั๊มน้ำมันจังหวัดตรัง และผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันจังหวัดตรัง จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น และทำให้เกิดภาวะขาดแคลน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล เนื่องจากปั๊มไม่มีน้ำมันจำหน่ายให้กับประชาชน หรือหากมีการจำหน่ายก็ไม่เพียงพอ โดยสาเหตุหลักเกิดมาจากปั๊มน้ำมันเกิดภาวะขาดทุน หรือมีกำไรน้อยลงจากยอดการจำหน่าย จนทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
นายชุมพล บุญโชติ ประธานชมรมปั๊มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากสภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้ผู้ประกอบการปั๊มรายเล็กๆ ในจังหวัดตรัง มีการปิดกิจการไปแล้วกว่า 10 ราย ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเมื่อมองไปในรอบ 2 ปีก่อนหน้านี้ ก็มีปั๊มเล็กปิดกิจการไปกว่า 20 ราย
ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีการขาดแคลนอย่างใด แต่ผลกระทบนั้นเกิดมาจากสภาวะการค้าน้ำมันโลกมาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนโควตาน้ำมันจากคลังน้ำมันที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ ก็ไม่สามารถแบ่งจ่ายให้แต่ละปั๊มได้เท่าๆ กัน จึงส่งผลให้ผู้ค้าบางรายได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ำมันจำหน่าย นอกจากนั้น น้ำมันที่ปั้ม ปตท.จำหน่ายก็ยังจะมีราคาถูก จึงทำให้มีผลกระทบต่อการจำหน่ายของปั๊มเล็กเป็นอย่างมาก
นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า เรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันในขณะนี้ ทางจังหวัดคงต่อต้องรอการพิจารณาจากภาครัฐอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อยากขอให้ทุกหน่วยงานและทุกฝ่าย ช่วยกันหามาตรการช่วยเหลือประชาชน ในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยในส่วนของจังหวัดตรังได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับโครงการธงฟ้าราคาประหยัด และมีการจัดหาทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่อยากจน รวมทั้งยังต้องการให้มีการสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน จัดงานที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ประชาชนในขณะนี้
นายวิชัย วิระพรสวรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากสภาวะที่น้ำมันปรับราคาเพิ่งสูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบไปด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในด้านการขนส่งที่มีต้นทุนจากค่าน้ำมัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ยังมีผลกระทบน้อยกว่าปัญหาค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภาคเกษตรกรรมส่งออก จึงได้รับผลกระทบจากน้ำมันในบางส่วนเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการทั้งหมดก็จะมีการรวมตัวเพื่อพบปะพูดคุยถึงเรื่องนี้ ในการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ในสัปดาห์หน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ และคาดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ เพราะยังคงต้องรอผลการหารหือกัน ทั้งจากสภาอุตสาหกรรม และจากภาครัฐ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215