แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ผลเลือกนายก อบต.ในควน ได้คนใหม่เรียบร้อยแล้ว ( ข่าวตรัง )

ผลการเลือกตั้ง อบต.ในควน ปรากฏว่าทีมรักษ์ในควน ได้ 1,934 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งตัวเต็งนายลือชัย รองเดช เพียง 108 คะแนน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.คนใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ผลปรากฎว่า หมายเลข 1 นายลือชัย รองเดช จากทีมในควนก้าวหน้า อดีตที่ปรึกษานายกและเป็นชื่อทีมเดิมของฝ่ายบริหารชุดก่อน ได้ 1,826 คะแนน พ่ายพ่ายแพ้ให้กับหัวหน้าทีมคู่ปรับเก่าสมัยที่แล้ว คือ หมายเลข 2 นายวิโรจน์ ประมวลศิลป์ จากทีมรักษ์ในควน ได้ 1,934 คะแนน หรือมีคะแนนทิ้งห่างนายลือชัย รองเดช 108 คะแนน ส่วนหมายเลข 3 นายอดิศักดิ์ เอียดตรง จากทีมพัฒนาในควน ได้แค่ 204 คะแนน
โดยการเลือกตั้งนายก อบต.คนใหม่ครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,122 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,073 คน คิดเป็น 67.87% มีบัตรเสีย 75 บัตรและมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 83 บัตร
ทั้งนี้ ทีมบริหารของนายวิโรจน์ ประมวลศิลป์ ว่าที่นายกอบต.ในควน คนใหม่ ที่ได้ประกาศไว้เมื่อคราวหาเสียงนั้น ประกอบไปด้วยนายเคลื่อน เพ็ชรสุทธิ์ เป็นรองนายก อบต. นายนพดล เอียดตรง เป็นรองนายก อบต. นายสุชาติ หลงขาว เป็นเลขานุการนายก อบต. โดนมีนายประกอบ มากจุ๊ย กับนายอะหมัด กอเด็ม เป็นที่ปรึกษานายก อบต.
สำหรับการเลือกตั้งนายก อบต.ในควน ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พ.ศ. 2537 มาตรา 58/2 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง (พ.ร.บ.) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ระบุว่า ให้นายก อบต.ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำรงตำแหน่งนายก อบต.คนก่อน คือนายวิระ ทิพย์กล่อม จะไม่ครบระยะเวลา4 ปี แต่ตามกฏหมายก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระแล้ว ฉะนั้น นายวิโรจน์ ประมวลศิลป์ ว่าที่นายก อบต.คนใหม่ จึงต้องมีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 4 ปี ต่างไปจากสมาชิกสภา อบต.ในควน ชุดปัจจุบัน ทั้ง 20 คน ที่จะเหลือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอีกเพียงคนละประมาณ 2 ปีเท่านั้น
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งปลดนายวิระ ทิพย์กล่อม นายกอบต.ในควน ออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีการปฎิบัติหน้าที่ขัดต่อระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในควน ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาทำงานไปก่อนที่จะมีการประมูล โดยมีผู้สนใจลงรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.ในควน คนใหม่ รวมจำนวน 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย หมายเลข 1 นายลือชัย รองเดช ทีมในควนก้าวหน้า หมายเลข 2 นายวิโรจน์ ประมวลศิลป์ ทีมรักษ์ในควน และหมายเลข 3 นายอดิศักดิ์ เอียดตรง ทีมพัฒนาในควน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215