แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, สสจ.ตรัง เร่งรณรงค์ต้านไข้เลือดออก ( ข่าวตรัง )

สสจ.ตรัง เตือนปลายปีไข้เลือดออกระบาดหนัก เร่งรณรงค์ให้ความรู้ชาวบ้าน ในขณะที่มีการพบผู้ป่วยแล้ว 7 อำเภอจาก 10 อำเภอ ร่วมรณรงค์ใหญ่ 16 มิ.ย.นี้
นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับ นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดตรัง และ นายภานุ พรรณราย หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 ตรัง ได้แถลงข่าวเรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในจังหวัดตรัง เพราะแม้ว่าในขณะนี้จะเป็นช่วงฤดูร้อน และมีภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่ แต่การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดตรัง ยังมีการกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เกือบทุกตำบล โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและยังเป็นปัญหาอยู่
ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังด้วยการเก็บข้อมูล นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นมา จังหวัดตรังได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยแยกเป็นผู้ป่วยโรคไข้แดงกี่ จำนวน 26 ราย และโรคไข้เลือดออก จำนวน 23 ราย โดยเฉพาะในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา สูงสุดเมื่อเดือนมกราคม พบจำนวน 35 ราย และพบต่ำสุด เมื่อเดือนมีนาคม จำนวน 5 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นปี 2548 พบอัตราผู้ป่วยในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ว่าในปลายปี 2549 นี้ โรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง
นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยที่พบมี 7 อำเภอ จาก 10 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง 16 ราย อำเภอสิเกา 14 ราย อำเภอห้วยยอด 8 ราย อำเภอกันตัง 6 ราย อำเภอวังวิเศษ 2 ราย และอำเภอย่านตาขาว 2 ราย ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยในขณะนี้คือ อำเภอปะเหลียน อำเภอรัษฏา และกิ่งอำเภอหาดสำราญ โดยเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 13 ราย และอยู่ในเขต อบต.36 ราย ซึ่งกลุ่มอายุ 5-9 ปีนั้น พบสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี, กลุ่มอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี แยกเป็นเพศชาย 27 ราย และเพศหญิง 22 ราย ส่วนกลุ่มอาชีพที่พบมากที่สุด คือ นักเรียน รองลงมา คือ รับจ้าง กรรมกร เกษตรกรรม และทหาร ตำรวจ
สำหรับการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ พฤติกรรมการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยการเฝ้าระวังไม่ให้มีแหล่งน้ำขังของไข่ลูกน้ำ การกำจัดและทำลายตัวแก่ของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของตัวนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คน หรือการทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำกินน้ำใช้ แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงการให้เด็กนอนกางมุ้งตอนกลางวัน เพื่อป้องกันยุงลายกัดด้วย ดังนั้น ก่อนถึงช่วงหน้าฝนนี้ จึงขอความร่วมมือและย้ำเตือนประชาชน ร่วมกันรณรงค์ใหญ่พร้อมกันทุกครัวเรือน และทุกพื้นที่ของจังหวัดตรัง ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215