แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ตรังหนุนปลูกปาล์มน้ำมันอีก 602 ไร่ ( ข่าวตรัง )

ตรังหนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันรองรับการผลิตไบโอดีเซล เผยดำเนินการไปแล้ว 807ไร่ อยู่ฝนระหว่างดำเนินการอีก 602 ไร่ คาดให้ผลผลิตสูง
นายประพล ชัยศร เกษตรอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหาความยากจนและเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมันที่มีราคาแพง โดยจะส่งเสริมให้เป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและแก้ไขปัญหานาร้าง นาดอน นาไม่เหมาะสม โดยโครงการแรกมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปี 2548-2550
ทั้งนี้ ในปี 2548 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 67 ราย มีเนื้อที่ที่ได้ปลูกปาล์มน้ำมัน 807 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบไปแล้วทุกราย ส่วนในปี 2549 ขณะนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 53 ราย และมีเนื้อที่ที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน 602 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณ คาดว่าอีกไม่นานจะสามารถแจกจ่ายกล้าพันธุ์ และปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้
อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต 3 ปีจะได้ปริมาณปาล์มน้ำมันประมาณไร่ละ 2,500 กิโลกรัมและหากรวมโครงการทั้งหมดคาดว่า จะได้ผลผลิตประมาณ 3,500 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อการนำไปแปลงเป็นพลังงานไบโอดีเซล สำหรับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2548 นั้น ทำให้ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความเสียหายไปกว่าร้อยละ 50 โดยทางเกษตรอำเภอเมืองตรังได้ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกทดแทนของปี 2549

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215