แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

พังงา, กรมทรัพยากรฯจัดประชุมแก้ปัญหาน้ำ ( ข่าวพังงา )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำฝั่งตะวันตกที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสตูล, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง และภูเก็ต รวมถึงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (บางส่วน) เปิดเผยถึงเรื่องการดูแลการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค น้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม รวมไปจนถึงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่มักประสบในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้เกิดการบริหารน้ำในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกระบวนการที่สามารถป้องกันในเรื่องไม่ให้การต่าง ๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีกต่อไป แม้จะเกิดขึ้นแต่ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ที่รุนแรงเหมือนอดีตที่ผ่านมาอีก ดังนั้นทางส่วนนโยบายและแผนฯ จึงได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเชิญบรรดาผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมาร่วมประชุมดังกล่าวที่ห้องประชุมโรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อมาร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น อีกทั้งวางแผนกำหนดแนวทางตลอดจนกรอบแนวนโยบายเพื่อสรุปแล้วนำกลับไปเป็นแผนงานในการใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ผู้อำนวยการ ส่วนนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่สามารถทำการบริการจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากยังขาดกรอบแนวทางในการทำแผนงานที่ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้หลังจากจัดประชุมครั้งนี้ เชื่อว่าทางส่วนนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำสามารถบริหารจัดการน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำเพื่อนำขึ้นมาอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งน้ำใช้ประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนการป้องกันเรื่องน้ำท่วมได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่มากก็น้อย.

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215