แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

พังงา, พังงาจัดวันนัดพบแรงงานย่อย ( ข่าวพังงา )

พังงาจัดวันนัดพบแรงงานย่อย นายกร วัฒนวิจิตร จัดหางานจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่กำลังหางานทำได้พบปะสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ให้ผู้ที่ต้องการทำงานได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการทำงาน การสมัครงานที่ถูกต้อง พร้อมข้อมูลด้านการตลาดแรงงานแนวทางการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันก็มีการทดสอบทางอาชีพจากนายจ้างโดยตรง หากงานที่มีความเชี่ยวชาญก็สามารถต่อรองราคาค่าจ้างกับนายจ้างได้ นอกจากมีตำแหน่งงานให้เลือกแล้วยังมีการแสดงนิทรรศการแนะแนวอาชีพอีกด้วย ดังนั้นจึงได้จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหลังเก่า ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว หากมีหลักฐานอื่น ๆ ให้นำไปด้วย ผู้ที่สนใจและต้องการหางานทำสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 0-7641-3947 ต่อ 11, 12 หรือ 13 สธ.มหาสารคามเตือนโรคไข้เลือดออก นายคำรณ ไชยศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่าปัจจุบันโรคไข้เลือดออกกลายเป็นโรคประจำ กลายเป็นพาหะนำโรค เกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ถูกยุงลายมีเชื้อกัดเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดเศษวัสดุที่สามารถขังน้ำได้ ขัดล้างภาชนะใส่น้ำดื่ม น้ำใช้ทุก 7 วัน ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด โดยการปิด 2 ชั้น กำจัดขยะให้ถูกวิธี ขัดล้างร่องระบายน้ำให้สะอาด น้ำไหลสะดวก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 ราย คิดเป็นอัตราการป่วย 1.69 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 4-12 ขวบ อำเภอที่เกิดสูงสุด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรวิชัย 7 ราย วาปีปทุม 2 ราย เมือง จำนวน 2 ราย แกดำ นาเชือก โกสุมพิสัย และอำเภอบรบือ 5 ราย ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุงกัดในเวลากลางวัน เปิดพัดลม จุดยากันยุง และให้เด็กเล่นในที่สว่าง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน กำจัดขยะด้วยการเผาหรือฝัง ใส่ทรายอะเบทในภาชนะใส่น้ำ ปล่อยปลากินลูกน้ำ ขัดล้างภาชนะทุก 7 วัน บุตรหลานมีอาการหน้าแดง อ่อนเพลีย ซึม เบื่ออาหาร อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันรีบพาไปพบแพทย์จะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก. ประกวดวาดภาพ-สวดมนต์หมู่วันวิสาขบูชา นายประชา เต็มภัทราโชค ประธานสภาวัฒนธรรม อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2549 เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ได้จัดงานขึ้นตามมติคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมที่วัดประชานิมิตร ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบัวใหญ่ประชานิมิตร เกล็ดลิ้นวิทยา และเทศบาล 1-3 จัดนิทรรศการในเต็นท์เพื่อให้เห็นความสำคัญ จัดแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะนักเรียน และประกวดภาพวาดพระพุทธประวัติ โดยใช้สีน้ำในช่วงชั้นที่ 2-4 และประชาชนทั่วไป หลังจากเวียนเทียนเสร็จกิจกรรมจะเริ่ม ในงานยังมีผู้บริจาคอาหารกลางวัน ขนม น้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายบริการให้เปล่าแก่ผู้มาร่วมงาน.

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215