แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

พังงา, รองผู้ว่าฯพังงาเตรียมเอาผิด อบต.ปล่อยโรงแรมสร้างอาคารผิดแบบ ( ข่าวพังงา )

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส เศวตมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยถึงกรณีที่จังหวัดได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านเขาปิหลาย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ดำเนินการแก้ไขอาคารก่อสร้าง ที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยที่ไม่มีการเว้นระยะห่างของอาคาร และอาคารมีความสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จำเป็นต้องให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเสียก่อน ถึงจะมีการอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการได้ เวลานี้ขั้นตอนของการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งอยู่ที่ท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ซึ่งการก่อสร้างโรงแรมในย่านนี้ ทางจังหวัดจะไม่ให้ก่อสร้างอาคารติดต่อยาวตลอด จะต้องเว้นช่องเพื่อเปิดให้ชาวบ้านได้มีทางลงสู่ชายทะเล เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะมีประเพณีที่ชาวบ้านได้ใช้ชายทะเลประ กอบพิธีลอยแพ ยังมีบรรดาเรือประมงพื้นบ้านที่จะต้องอาศัยชายทะเลแถบนี้ทำมาหากินอยู่ หากทางโรงแรมก่อสร้างปิดชายทะเลทั้งหมด และการที่ทางท้องถิ่นให้โรงแรมก่อสร้างอาคารผิดแบบมาโดยตลอดต้องถือว่าเป็นความผิดที่ปล่อยปละละเลย ทางจังหวัดเตรียมที่จะดำเนินการเอาผิดกับผู้บริหารของ อบต.และฝ่ายช่างต่อไป
นายพิชิต จินดาพล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ตนไม่ได้ทำงานการเมืองและกำหนดนโยบายท้องถิ่น แต่ที่ต้องเคลื่อนไหวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ไม่ให้การก่อสร้างทางวัตถุมาทำลายสภาพธรรมชาติอันสวยงามของตำบลโคกกลอย เนื่องจากมีความรู้สึก ว่า พื้นที่ ต.โคกกลอย เป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัด และเป็นพื้นที่ที่กำลังพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว หากปล่อยให้มีการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ก็อาจจะเหมือนชายหาดจังหวัดภูเก็ต จึงอยากจะเรียกร้องให้นักลงทุนอย่าได้กระทำผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ.

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215