แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

พังงา, กำหนดพื้นที่ 5 อำเภอปราบปรามยาเสพติด ( ข่าวพังงา )

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอในการกวาดล้างยาเสพติด ค้นหาผู้เสพยาและจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนที่เป็นนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งได้ขยายผลเตรียมการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาค้ายาบ้าอีก 2 รายที่สามารถจับกุมได้โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงาได้ร่วมปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่เป้าหมายคือ อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วทุ่ง อ.เมือง อ.ท้ายเหมือง และ อ.เกาะยาว สำหรับสถิติการจับกุมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 26 ราย ซึ่งการปฏิบัติงานเน้นเพิ่มจุดตรวจ จุดสกัดที่ติดต่อระหว่างพังงาและใกล้เคียง รวมถึงการเข้าไปจัดระเบียบสังคมด้วยการออกตรวจสถานบันเทิง หอพักนักเรียน นักศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม การเฝ้าระวังหมู่บ้านเป้าหมาย และสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงค้นหาผู้ป่วยหรือผู้เสพยาที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะนักเรียนใน 18 หมู่บ้านกับสถานศึกษาอีก 2 แห่งเพื่อขยายผลให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนให้ได้.

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215