แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

พังงา, ผวจ.พังงา เร่งรณรงค์ลดการใช้น้ำมัน - สร้างทางจักรยานให้ ปชช.ใช้ ( ข่าวพังงา )

จังหวัดพังงาเร่งลดการใช้พลังงาน สั่งให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา และสำรวจเพื่อกำหนดเส้นทางจักรยาน (Bicycie Lane) พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาใช้จักรยานยนต์ในการสัญจรอย่างกว้างขวาง
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวถึงการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาใช้พลังงานอย่างประหยัด ว่า เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศของจังหวัดพังงา
จึงได้สั่งการและประสานงานให้ทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา และสำรวจเพื่อกำหนดเส้นทางสัญจรด้วยจักรยาน หรือ Bicycie Lane ขึ้น เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย
สำหรับการศึกษาเส้นทางรถจักยานนั้น ขณะนี้ ทางเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจ และกำหนดเส้นทางสัญจรด้วยจักรยานแล้ว 4 เส้นทาง คาดว่า จะเปิดใช้ได้ในเร็วๆ นี้
นายวินัย กล่าวต่อไปว่า ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา นั้น ทางจังหวัดพังงาได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วย และจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสม ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เส้นทางจักร ยานเพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เขตพื้นที่เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานบำรุงทาง อำเภอท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาสำรวจก่อสร้างเส้นทางจักรยาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในบริเวณเขาหลักและใกล้เคียง ที่นิยมใช้จักรยานในการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215