แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

พังงา, พังงาเตือนระวังน้ำป่าไหลหลาก-คลื่นลมแรง ( ข่าวพังงา )

นายวิสิทธิ์ ชนะจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา กล่าวถึงการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาว่า กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาวะอากาศพร้อมแนะนำข้อควรระวังในระยะนี้ ซึ่งอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้
ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชว่า จากประกาศดังกล่าว ทางศูนย์อำนวยการป้องกันจังหวัดพังงาได้ทำการแจ้งเตือนไปยังอำเภอต่างๆ แล้ว และให้ทางอำเภอประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่แนวเชิงเขา
ส่วนอำเภอที่อยู่ริมทะเล ได้ให้ทางอำเภอแจ้งเตือนการเดินเรือของพี่น้องชาวประมง ควรออกเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และถ้าหากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ให้อำเภอดำเนินการตามแผนป้องกันภัยตามอำเภอนั้นๆ พร้อมทั้งให้ทางอำเภอสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดภัยขึ้นให้แจ้งจังหวัดทราบด้วย
นายวิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นแล้วยังแจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพื้นที่ที่อยู่ในที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบถึงสภาพอากาศและเตรียมพร้อมระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ในเขตพื้นที่ พร้อมกันนั้นได้ประชาสัมพันธ์สำหรับชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ อีกทั้งให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัด อำเภอ และสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215