แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

กระบี่, กระบี่จัดงานมหกรรมธุรกิจสปาหวังดึงผู้สูงอายุใช้บริการมากขึ้น ( ข่าวกระบี่ )

ข่าวกระบี่ : กระบี่จัดงานมหกรรมธุรกิจสปาหวังดึงผู้สูงอายุใช้บริการมากขึ้น

กระบี่ - จังหวัดกระบี่จัดงาน Krabi wellness and spa to Global 2009 พัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพสปา ดึงนักเที่ยวสูงอายุ เข้าเที่ยว คาดทำเงินมหาศาล

นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางสาวสมานันท์ หวังประเทือง พานิชย์จังหวัดกระบี่ นางพัชรา พูลโภคผล นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และนางอารีย์ นรากูลมงคล ประธานชมรมสปาจังหวัดกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานมหกรรมธุรกิจบริการสุขภาพก้าวไกลสู่สากล Krabi wellness and spa to Global 2009 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2552 บริเวณสวนสาธารณธาราเขตเทศบาลเมืองกระบี่

นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ประเทศไทยมีรายได้จากมูลค่าการท่องเที่ยวด้านธุรกิจบริการสุขภาพความงาม สปา และสินค้าที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,127,000 ล้านบาท นับเป็นสัดส่วนที่สูง โดยผู้ที่เข้าใช้บริการมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกถดถอย ได้ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ และจังหวัดกระบี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่จากแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ แหล่งเกษตรกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแผนงานโครงการรองรับถึงปี 2554 สำหรับธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่จังหวัดกระบี่ จะเข้าไปส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางความงามของเอเซีย

นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กล่าวว่า การจัดงาน Krabi wellness and spa to Global 2009 หรือมหกรรมธุรกิจบริการสุขภาพกระบี่ ก้าวไกลสู่สากล 2009 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานธุรกิจบริการสุขภาพ และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่และภูมิภาคอันดามัน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2552 ณ บริเวณสวนสาธารณธารา เขตเทศบาลเมืองกระบี่

สำหรับกิจกรรมภายในจัดให้มี มหกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพ และนวดแผนไทยที่มีให้เลือกใช้บริการได้กว่า 20 ร้าน อิ่มอร่อยด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” หรือ Clean Food Good Taste และอาหารฮาลาล หลากหลายเมนู เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นของฝากของขวัญเปี่ยมคุณค่า เติมเต็มความรู้เพื่อสุขภาพร่วมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และเครื่องสำอางบนห้องแลปเคลื่อนที่ Mobile unit โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และนิทรรศการทางวิชาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ชมการประกวดการจัดตะกร้าพืชผักผลไม้พื้นบ้าน การประกวดการเตรียมเครื่องดื่มสุขภาพในสปา ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแสดงแสงสีเสียงร้อยเรียงสปาเมืองกระบี่ ในภาคกลางคืน และกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย

นางอารีย์ นรากูลมงคล ประธานชมรมสปาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หรือสปา นักท่องเที่ยวให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนจากธุรกิจสปาในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมาก และจากการให้บริการสปาที่มีมาตรฐานเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด สามารถดึงดูด ขยายกลุ่มและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มชาวต่างชาติแถบเอเชีย เข้าใช้บริการสปา เป็นอันดับหนึ่งได้แก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และการจัดงานที่จะถึงนี้ไม่ได้คาดหวังถึงรายได้ แต่คาดหวังถึงผลที่จะตามมาในอนาคต เนื่องจากพบว่าจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจะเน้นท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากว่าสปาที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มีมาตรฐาน บริการประทับใจ ก็สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากซึ่งจะสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลแน่นอนในอนาคต

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215