แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

กระบี่, กระบี่เปิดเส้นทางเที่ยว ?สระมรกต? รับนักท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ( ข่าวกระบี่ )

นางนภสร ค้าขาย หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสายการบิน แอร์ เอเชีย จัดรายการนำเที่ยว ?มรกตกระบี่ สวรรค์ที่สัมผัสได้?ต้อนรับฤดูฝน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ของทุกปี จังหวัดกระบี่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หรือเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยุโรป เดินทางเข้ามาน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลาง ด้วยสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง
นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มโอซีเนีย ประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คือเป็นช่วงฤดูหนาว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวไทย ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ที่เดินทางเข้ามาในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มจัดประชุม สัมมนา ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นยอดนิยม และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ เกาะพีพี เกาะไหง เกาะลันตา ท่าปอมคลองสองน้ำ น้ำตกร้อน สระมรกต กอปรกับสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่เปิดให้บริการเป็นทางการ ตั้ง 18 พฤษภาคม 2549 ทำให้การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ได้สะดวกยิ่งขึ้น
?สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงโครงการ?มรกตกระบี่ สวรรค์ที่สัมผัสได้เริ่มต้นที่ราคา 4,999 บาท ท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ที่พักพร้อมอาหารเช้า รถรับ-ส่ง สนามบิน-ที่พัก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร 0-7562-2163 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร 0-7562-3944 และสำรองที่นั่งได้ที่ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวใกล้บ้าน?

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215