แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, อำเภอกะเปอร์ จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( ข่าวระนอง )

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้( 2 พฤษภาคม 2549) นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชกาสรจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. อำเภอกะเปอร์ รุ่น เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมอาสาสมัครไว้ในการการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เนื่องจากอำเภอกะเปอร์เคยได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนม์มายุ 80 พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก 5 ตำบล จำนวน 150 คน ใช้ระยะเวลา 5 วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.กะเปอร์ ม่วงกลวง บางหิน บ้านนา และเทศบาลตำบลกะเปอร์ ได้รับการสนับสนุนเสื้อยืดคอกลม จำนวน 200 ตัว จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิก อปพร. ว่าเป็นมวลชนที่สามารถช่วยเหลือทางราชการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการดำเนินนโยบายสำคัญอื่น ๆ ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้อำเภอ /กิ่งอำเภอ จัดฝึกอบรม อปพร. เพิ่มเติม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และระเบียบวินัย เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก อปพร. เป็นเครือข่ายสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ อำเภอกะเปอร์เคยประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิมาก่อน ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าว และภัยพิบัติอื่น ๆ อาจจะเกิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้ การเตรียมความพร้อม จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลจาก : ส.ปชส.ระนอง

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215