แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ( ข่าวระนอง )

อบต.ม่วงกลวง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบประปาหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ 1 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จำนวน 5,224,640 บาท ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์)และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 10,000 บาท ได้ที่ อบต.ม่วงกลวง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7784-3161 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลจาก : อบต.ม่วงกลวง

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215