แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองจัดคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมฉลองพระเจ้าหลานเธอ ( ข่าวระนอง )

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (25 พ.ค.) นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมฉลองพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายา ปี 2549 ณ บริเวณโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดระนอง โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ออกบริการให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 8 คลินิก
คือ คลินิกพืช ให้บริการด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ การลดต้นทุนด้านการผลิต การจัดการศัตรูพืช คลินิกดิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน และคำแนะนำการปรับปรุงดินที่ถูกต้องเหมาะสม คลินิกสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นิทรรศการฟาร์มตัวอย่าง คลินิกประมง ให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำ คำแนะนำการเลี้ยงปลาน้ำจืด คลินิกชลประทาน ให้บริการคำแนะนำด้านระบบการให้น้ำพืช คลินิกสหกรณ์ ให้บริการเรื่องการรวมกลุ่มและหลักการสหกรณ์ คลินิกบัญชี ให้บริการเรื่องการทำบัญชีอย่างง่าย และคลินิก ส.ป.ก.ให้บริการด้านกฎหมาย ส.ป.ก.
นอกจากนี้ จัดให้มีการประกวดแข่งขันอาหารสุขภาพเด็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะสม ราคาถูก หาได้ในพื้นที่ และมีคุณค่าทั้ง 5 หมู่ และการแจกพันธุ์ไม้ผล การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215