แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองมอบเงิน 1.5 ล้านช่วยเหยื่อสึนามิเพิ่ม ( ข่าวระนอง )

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบเงินสด จำนวน 1,569,914 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปลายปี 2547 โดยสิ้นเชิง ในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอสุขสำราญ จำนวน 20 ราย หลังจากที่เกษตรกรได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม แม้ว่าทางจังหวัดได้เคยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2546 แล้วก็ตาม
ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระนอง ได้อนุมัติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือดังกล่าว นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้อนุมัติเงินยืมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคให้จ่ายไปก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดของเกษตรกร
นายบุญส่ง กล่าวกับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือว่า ขอให้ทุกคนนำเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการประกอบอาชีพ เพราะบางคนได้รับเงินนับแสนบาท

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215