แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองเตรียมรับมือน้ำท่วม-ดินภูเขาถล่ม ( ข่าวระนอง )

นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดระนองได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้ว ซึ่งอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันได้ และดินภูเขาอาจจะเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางคมนาคม ดังนั้น เพื่อเป็นการเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที
ทางจังหวัดระนองจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดระนอง ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง พร้อมทั้งได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัย การเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215