แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ไทย-พม่า ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ( ข่าวระนอง )

เมื่อเช้าวันนี้ (12 พ.ค.) ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือวัดหน้าเมือง พระอารามหลวง ต.เขานิเวศน์ อำเภอเมืองจังหวัดระนอง นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และพม่า ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารสด และข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา
จังหวัดระนอง ได้จัดงานสมโภชผ้าและห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ สานสัมพันธ์ไทย-พม่า ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2549 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือวัดหน้าเมือง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและพม่า ได้แสดงถึงความเคารพสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากวันวิสาขบูชามีความสำคัญยิ่งในพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดจนองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลก และเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและพม่าอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน ฟังธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและพม่า การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก เกี่ยวกับพุทธประวัติ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดการเขียนศาสนสุภาษิต การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ และการประกวดร้องเพลงคติธรรม ชิงทุนการศึกษา

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215