แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ชาวระนอง-พม่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา อัศจรรย์รุ้งครอบเจดีย์ ( ข่าวระนอง )

ข่าวระนอง : ชาวระนอง-พม่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา อัศจรรย์รุ้งครอบเจดีย์
ขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุอย่างสวยงาม

พุทธศาสนิกชนทั้งไทย และพม่า นับพันคนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สานสัมพันธ์ไทย-พม่า และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2549
นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งจังหวัดระนองได้กำหนดจัดงาน ?วิสาขบูชา สานสัมพันธ์ไทย-พม่า และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ประจำปี 2549? ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2549 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง หรือวัดหน้าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และพม่าได้แสดงถึงความเคารพสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องจากวันวิสาขบูชา มีความสำคัญยิ่งในพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดจนองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลก อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทย และพม่าเชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านมีชายแดนติดต่อกัน อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งไทย และพม่าเข้าร่วมงานนับพันคน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุ กว่า 300 เมตร และขบวนศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า ไปตามถนนใจกลางเมืองระนอง ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหาร พิธีห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ ทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก เกี่ยวกับพุทธประวัติ การประกวดการเขียนศาสนสุภาษิต การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ และการประกวดร้องเพลงคติธรรม ชิงทุนการศึกษา
รวมทั้งพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ดาธุ ซึ่งเป็นเจดีย์ศิลปะพม่า ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นอายุนับร้อยปี พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า ทั้งนี้ ขณะที่กำลังพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ ได้เกิดรุ้งกินน้ำขึ้นเป็นครึ่งวงกลมครอบเจดีย์ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีได้อธิษฐานขอพรเพราะเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215