แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองจัดวิสาขบูชาสานสัมพันธ์ไทย-พม่า ( ข่าวระนอง )

จังหวัดระนอง จัดงานวันวิสาขบูชา สานสัมพันธ์ไทย-พม่า และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา จังหวัดระนองได้กำหนดจัดงาน วิสาขบูชา สานสัมพันธ์ไทย-พม่า และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2549 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง หรือวัดหน้าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง
ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและพม่า ได้แสดงถึงความเคารพสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากวันวิสาขบูชา มีความสำคัญยิ่งในพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดจนองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลก
อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและพม่า เชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านมีชายแดนติดต่อกัน
นายเมฆินทร์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ และขบวนศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า พิธีห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก เกี่ยวกับพุทธประวัติ การประกวดการเขียนศาสนสุภาษิต การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ และการประกวดร้องเพลงคติธรรม ชิงทุนการศึกษา
พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ดาธุ ซึ่งเป็นเจดีย์ศิลปะพม่า ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นอายุนับร้อยปี พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215