แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองยังให้การช่วยเหลือเหยื่อสึนามิต่อ ( ข่าวระนอง )

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ ด้านการประมง
นายสุทร เอนกเมธีพฤกษา ประมงจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองมีชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากสึนามิ เมื่อปลายปี 2547 จำนวน 2,136 ราย มีเรือประมงได้รับความเสียหาย 858 ลำ คิดเป็นมูลค่า 222 ล้านบาท ทางราชการได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 46 ล้านบาท องค์กรเอกชน สมาคมและมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและต่าง ประเทศได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางราชการอีกจำนวนมาก
นอกจากนี้ สำนักงานประมงจังหวัดระนองได้เสนอโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิจากคณะกรรมการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัด เป็นเงินกว่า 25 ล้านบาท โดยการขอสนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต แต่จากการสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยร้อยละ 85 ต้องการเป็นเงินสด แทนปัจจัยการผลิต คนละ 10,000 บาท ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด จากนั้นจึงเสนอไปยังคณะกรรมการอำนวยการฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดได้เห็นชอบตามความต้องการของผู้ประสบภัยที่ต้องการเป็นเงินสด เพราะเชื่อว่าทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และขอให้ประมงจังหวัดระนอง เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถนำเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับสึนามิทุกด้านไว้ที่เดียวกันคือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เมื่อหน่วยงานใดต้องการนำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงข้อมูลจะได้ตรงกัน และตรวจสอบได้สะดวก

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215