แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, อบจ.ภูเก็ต เริ่มเก็บภาษีโรงแรมหลังฟื้นตัวจากสึนามิคุยเก็บได้แล้ว 25 ล.คาดปี 49 จัดเก็บได้กว่า 40 ล.แน่ ( ข่าวภูเก็ต )

อบจ.ภูเก็ต จัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักโรงแรมหลังฟื้นตัวจากสึนามิถล่มได้แล้ว 25 ล้านบาท ตั้งเป้าจัดเก็บปีงบประมาณ 49 ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมยื่นชำระเพียงแค่ร้อยละ 32
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) กล่าวถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประจำปี 2549 ว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ พัดถล่ม 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2549 ซึ่งรวมถึง จ.ภูเก็ต ด้วยนั้น ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางตรงนั้น มีโรงแรมบางส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และบางโรงแรมได้รับผลกระทบในทางอ้อม เนื่องจากหลังเกิดนักท่องเที่ยวหยุดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้โรงแรมไม่มีผู้เข้าพักซึ่งโรงแรมบางแห่งต้องหยุดกิจการเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ไหว
?เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงออกเป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2548 ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม เนื่องจากเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ทาง อบจ.จัดเก็บได้ส่วนใหญ่จำนวนถึง 60% จะได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมช่วงไฮซีซัน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จึงทำให้อัตรานักท่องเที่ยวลดน้อยลงไปมาก? นางอัญชลี กล่าว และว่า
หลังจากครบกำหนดยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักโรงแรม ทาง อบจ.ก็เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มจัดเก็บมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2548 ซึ่งล่าสุดขณะนี้มีโรงแรมที่จ่ายค่าธรรมเนียมห้องพักให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพียง 129 รายเท่านั้นจากจำนวนโรงแรมที่มีอยู่ในพื้นที่ 500 กว่าราย หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของโรงแรมที่มีอยู่ในพื้นที่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักโรงแรมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2548 ? วันที่ 30 เม.ย.2549 พบว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักได้แล้ว 25,612,778.91 บาท และคาดว่า จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2549 ทาง อบจ.ภูเก็ต จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ประมาณ 40 ล้านบาท
นางอัญชลี กล่าวต่อว่า สำหรับรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักนั้น ทาง อบจ.จะนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215