แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, เจ้าของที่ดินภูเก็ตสูงเกิน 80 เมตร รอดได้สร้างบ้าน ( ข่าวภูเก็ต )

ข่าวภูเก็ต : เจ้าของที่ดินภูเก็ตสูงเกิน 80 เมตร รอดได้สร้างบ้าน

ภูเก็ตไม่แก้ประกาศกระทรวงทรัพย์ ให้สร้างบ้านบนที่สูงเกิน 80 เมตร หวั่นทำลายสภาพแวดล้อม ใช้ช่องโหว่กฎหมายทำในเชิงพาณิชย์ เสนอรัฐซื้อที่ดินคืนทำเป็นผืนป่าแทน
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (25 พ.ค.) นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภูเก็ต พ.ศ.2546 ห้องประชุมอาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โรงงานเตาเผาขยะ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551
ประเด็นการแก้ไขประกาศดังกล่าวฯ ที่เป็นประเด็นปัญหา คือ กรณีที่เจ้าของเอกสารสิทธิที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดินอยู่บนที่สูงเกิน 80 เมตร จำนวน 323 รายได้ยื่นให้มีการแก้ไขให้สามารถสร้างบ้านพักอาศัยได้ เนื่องจากประกาศกระทรวงวิทย์ ได้กำหนดไม่ให้มีการก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นในที่ดินที่อยู่สูงเกิน 80 เมตร ทำให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่บนที่สูงเกิน 80 เมตรไม่สามารถก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้
นายองอาจ ชนะชาญมงคล หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รายงานต่อที่ประชุม ว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมและพิจารณา ข้อเรียกร้องการแก้ประกาศฯเรื่อง 80 เมตรให้สามารถสร้างบ้านได้ ซึ่งได้รับในหลักการในการที่จะแก้ไขประกาศฯดังกล่าว
โดยให้ผู้ที่ถือครองที่ดินบนที่สูงเกิน 80 เมตร มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2546 สามารถที่จะสร้างอาศัยได้ ซึ่งบ้านพักอาศัยที่สร้างได้จะต้องเป็นบ้านชั้นเดียว สูงไม่เกิน 6 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่เกิน 150 ตารางเมตร ในพื้นที่ 3 ไร่ และสีของอาคารจะต้องกลมกลืนกับธรรมชาติอีกด้วย แต่จะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ ที่เป็นโรงแรมและรีสอร์ตได้ และให้ห่างจากแหล่งน้ำ 50 เมตร
นายองอาจ กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ได้เสนอให้รัฐบาลซื้อที่ดินทั้ง 323 ราย มาปลูกป่า และหากไม่สามารถที่จะซื้อที่ดินมาปลูกป่าได้ และไม่สามารถที่จะผ่อนผันให้ปลูกบ้านได้ ก็ให้แจ้งความจำเป็น ที่ไม่สามารถแก้ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะเป็นห่วงในเรื่องของการสภาพสิ่งแวดล้อมหากแก้ไขให้สร้างบ้าน ได้จะทำให้ดินสไลด์ลงมาได้ เพราะพื้นที่ที่อยู่สูงเกิน 80 เมตร เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการสไลด์ของดิน จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่ได้ศึกษาและสำรวจ
รวมทั้งเป็นห่วงในเรื่องของการอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 50 เมตรน้อยเกินไป อาจจะทำให้แหล่งน้ำได้รับผลกระทบได้ และที่สำคัญ เป็นห่วงมาก หากให้มีการแก้ไขในครั้งนี้ ให้สามารถสร้างบ้านได้ เกรงว่า จะมีการใช้ช่วงโหว่ของประกาศฯ สร้างบ้านเพื่อการพาณิชย์
ที่ประชุมจึงได้มีมติให้คงประกาศดังกล่าวไว้เหมือนเดิม โดยมีสิ่งที่เป็นห่วงหลายเรื่อง และได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ หารือกับชาวบ้านเจ้าของที่ดินต่อไป

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215