แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, นครภูเก็ตตั้งงบ 20 ล.แก้ปัญหาน้ำท่วม ( ข่าวภูเก็ต )

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ในช่วงที่มีฝนตกหนักว่า จาการศึกษาสภาพปัญหาความเดือดร้อนรองประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตพบว่าในช่วงหน้าฝนประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจะประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขัง ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นพบว่าบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องของระบบระบายน้ำที่มีปัญหา ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
จากปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้เร่งจัดทำโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งประกอบด้วยแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยมีโครงการที่จะดำเนินการในปี 2549 จำนวน 5 โครงการด้วยกันใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 20 กว่าล้านบาท เชื่อว่าหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แน่นอนและเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน
นางสาวสมใจ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย
โครงการ1 เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยพะเนียง จากบริเวณเขตเทศบาลฯถึงท่อระบายน้ำของเดิม ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ซอยพะเนียงและจุดใกล้เคียง ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 384,000 บาท
โครงการที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกหล่อโรง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตถนนพัฒนาท้องถิ่นซอยหล่อโรง ใช้งบประมาณ 857,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตรอกเฉลิมหล้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญญาน้ำท่วมให้ประชาชนชุมชนหลังหอประชุมใช้งบประมาณในการดำเนินการ 86,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนสามัคคีสามกอง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ประยูรซอย 2 ซอย 3 และซอย 3/1 ใช้งบประมาณ 530,000 บาท
และโครงการสุดท้าย เป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมทั้งระบบ ซึ่งจะทำการปรับปรุงสถานีสูบน้ำถนนตะกั่วป่า โดยการดำเนินการก่อสร้างตะแกรงดังขยะพร้อมเครื่องดังขยะอัตโนมัติ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โครงการปรับปรุงท่อน้ำหน้าโรงสูบ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 18,643,000 บาท

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215