แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, วิทยาลัยพยาบาลสร้างเครือข่ายสุขภาพเหยื่อสึนามิ ( ข่าวภูเก็ต )

วิทยาลัยการพยาบาลให้ความรู้สุขภาพพื้นฐาน แก่ อสกช.สร้างเครือข่ายสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (15 พ.ค.) นางนิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง ?การบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับอาสาสมัครดูแลสุขภาพ สภากาชาดไทย โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 30 คนเข้าร่วมที่โรงแรมโมโทรโพล ภูเก็ต
นางนิภาพรรณ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปลายปี 2547 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และภาวะสุขภาพอนามัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก
วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผู้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการด้านสุขภาพ และอนามัย ที่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กับสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ แนวคิดที่สำคัญในการดำเนินงาน คือ การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชน โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครดูแลสุขภาพ สภากาชาดไทย (อสกช.) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำช่วยเหลืออาสาสมัครดูแลสุขภาพสภากาชาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสกช. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อให้มี อสกช.และเครือข่ายในการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215