แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ?เหยื่อสึนามิ? รับอาคารเรียนใหม่แทนอาคารเก่าที่ถูกถล่ม ( ข่าวภูเก็ต )

เด็กนักเรียนภูเก็ตได้อาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนบ้านกะหลิม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิถล่ม เอกชนร่วมสร้างให้หวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ภูเก็ต
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 พ.ค.49 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกะหลิม ซึ่งทางบริษัท ไอทีวี และภาคเอกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นแทนอาคารโรงเรียนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.47 ที่ผ่านมา
โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประธานกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เป็นผู้ส่งมอบ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านกะหลิม โดยการก่อสร้างอาคารโรงเรียนดังกล่าวทางไอทีวีใช้งบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับการบริจาคในโครงการไอทีวีร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 34,000,000 บาท
นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนค่าสาธารณูปโภคสำหรับโรงเรียนบ้านกะหลิม จำนวน 240,000 บาท ในส่วนของครุภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นเงิน 6,238,310 บาท โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
สำหรับโรงเรียนบ้านกะหลิม เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทางสถานีได้นำเงินบริจาคมาก่อสร้างโรงเรียนขนาด 3 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การก่อสร้างคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยและความปลอดภัย โดยทางสถาปนิกได้ออกแบบชั้นล่างของอาคารเป็นลักษณะเปิดโล่งเพื่อลดความเสียหายจากแรงปะทะของคลื่นหากเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในส่วนการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม สถาปนิกยังได้ให้ความสำคัญกับความสวยงามของตัวอาคาร ซึ่งออกแบบในแนวร่วมสมัย ผนวกกับความคงทนแข็งแรงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบครั้งนี้
อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านกะหลิม สามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 500 คน ซึ่งมากกว่าอาคารเดิมถึง 2 เท่า ในส่วนของครุภัณฑ์ของห้องต่างๆ นั้นได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 12 ห้อง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมถึงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น
ประธานกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไอทีวี กล่าวว่า เหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้เป็นสื่อกลางรับบริจาคในโครงการไอทีวีร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
สำหรับโรงเรียนบ้านกะหลิมถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้นำเงินบริจาคของประชาชนมาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหาย โดยใช้เวลาก่อสร้างกว่า 1 ปี จนบัดนี้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้กับครูและนักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างสมบูรณ์ และถือเป็นโรงเรียนมาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความพร้อมทางด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบครัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215