แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, อสังหาฯภูเก็ต แรงไม่หยุด 6 เดือนเก็บค่าภาษีที่ดินได้ 750 ล้าน ( ข่าวภูเก็ต )

ธุรกิจอสังหาฯภูเก็ตโตต่อเนื่อง ทั้งบ้านระดับกลาง-สูง ส่งผลสำนักงานที่ดินภูเก็ตเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้สูงถึง 750 ล้านบาท ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 นี้ ผู้ประกอบการอสังหาฯ ชี้ การเปลี่ยนมือ ที่ดินลงทุนบ้านหรูราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป กำลังมาแรง ควบคู่กับบ้านระดับล่าง-กลาง ที่สร้างตอบสนองความต้องการคนในท้องถิ่นกว่า 50 โครงการ
นายสุพจน์ สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมที่ดินในจังหวัดภูเก็ตครึ่งปีแรก ของงบประมาณ 2549 ว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 จนถึงเดือนมีนาคม 2549 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม และภาษีเกี่ยวกับการทำนิติกรรมที่ดินได้สูงถึง 750 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 2.19 ล้านบาท รายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 177.33 ล้านบาท รายได้ที่เป็นภาษีบุคคลธรรมดา 67.16 ล้านบาท ภาษีนิติบุคคล 80.44 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 401.33 ล้านบาท และอากรแสตมป์ 21.86 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2548 จัดเก็บได้ทั้งหมด 90 ล้านบาท เดือนพฤศจิกายน 86 ล้านบาท เดือนธันวาคม 188 ล้านบาท เดือนมกราคม 2549 จำนวน 121 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ 124 ล้านบาท เดือนมีนาคม 138 ล้านบาท ทำให้ยอดรวมการจัดเก็บใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 สูงถึง 750 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการจัดเก็บในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นายสุพจน์ กล่าวอีกว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี ที่เกี่ยวกับที่ดินในภูเก็ตสูงมากในช่วงครึ่งปีแรก เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2548 เพราะในปีที่แล้วผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ได้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินเป็นบ้านจัดสรรต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานถึง 50 โครงการ
ทำให้ในปีนี้โครงการที่มีการลงทุนในปีที่แล้ว เริ่มที่จะโอนให้กับลูกค้าได้แล้วประมาณ 30โครงการ จึงทำให้เกิดค่าธรรมเนียมในเรื่องของการโอนเกิดขึ้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเปลี่ยนมือการซื้อ-ขายที่ดิน ก็เกิดสูงมากในขณะนี้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนมือที่ดิน เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
?คาดว่า ตลอดปีงบประมาณ 2549 ภูเก็ตจะเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีการทำนิติกรรมที่ดินได้ ไม่น่าจะน้อยกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการจัดเก็บเมื่อปีแล้วที่อยู่ที่ 1,000 กว่าล้านบาท?นายสุพจน์ กล่าวและว่า
ในปี 2549 มีผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ได้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วกว่า 10 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง จำนวนยูนิตไม่เกิน 100 ยูนิต ส่วนโครงการขนาดใหญ่ที่เกิน 100 ยูนิต มีไม่มากนัก
นายสุพจน์ ยังกล่าวถึงแนวโน้มการลงทุน ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ต ว่า การซื้อขายที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต มีความต้องการสูงมากและความต้องการยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องการซื้อ-ขายที่ดิน เพื่อเป็นบ้านที่อยู่อาศัย ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในเรื่องของโรงแรม รีสอร์ต เปลี่ยนมือที่ดินภูเก็ตมีสูง-บ้านราคา 10 ล.ขึ้นมาแรง
ด้านนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กรรมการชมรมอสังหาริมทรัพย์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต เนเจอร์ โฮม จำกัด เจ้าของโครงการ ภูเก็ต เนเจอร์ โฮม ลากูน กล่าวถึงการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ว่า การเติบในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีอย่างต่อเนื่อง
ตัวเลขการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวยืนยันการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเปลี่ยนมือซื้อ-ขายที่ดิน และการโอนบ้านให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน จากการที่นักลงทุนทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ดินมีการเปลี่ยนมือสูง
?โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ตในปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่มีมูลค่าสูงอยู่ในกลุ่มราคาตั้งแต่ 10-40 ล้านบาท ลงทุนสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งขณะนี้ที่อยู่ในตลาดมีไม่น้อยกว่า 50-60 โครงการ แต่ละโครงการจะมีจำนวนยูนิตไม่มาก บางโครงการมีแค่ 5 ยูนิต 10 ยูนิต แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน 20-30 ยูนิต?
ส่วนโครงการบ้านระดับล่าง-กลาง ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนของนักลงทุนในท้องถิ่นและส่วนกลางบ้าง เพื่อตอบสนองคนในท้องถิ่นภูเก็ตและคนไทย ที่เข้ามาทำงานในภูเก็ต
นายธนูศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากปัญหาน้ำมันราคาแพง และการปรับราคาของวัสดุก่อสร้างขณะนี้ ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรในภูเก็ต ได้มีการปรับราคาบ้านจัดสรรไปบ้างแล้ว โดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ในเบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และในอนาคตจะปรับเพิ่มอีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้ประกอบการ ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215