แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ?เดิน-วิ่งวิสาฯ ถือศีล 5 ลดอบายมุข? ( ข่าวภูเก็ต )

ชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนาจัดกิจกรรม ?เดิน-วิ่งวิสาขบูชา ถือศีลหน้า ลดละอบายมุข? เนื่องในวันวิสาขบูชา
นายทวีศักดิ์ ซื่อสัตย์ ประธานชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งวิสาขบูชา ถือศีลหน้า ลดละอบายมุขว่า ด้วยทางสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสุขภาพในวันสำคัญต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี โดยกำหนดให้เป็นวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กิจกรรมถูกจัดขึ้นพร้อมกันในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมทำบุญ ถือศีล ฟังธรรม เดิน-วิ่ง และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาปีละกว่า 5 หมื่นคน
สำหรับวันวิสาขบูชาปีนี้ เป็นปีที่มีความสำคัญต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดำเนินการโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขบูชาในปีนี้จึงเป็นการบูรณาการตลอดปี เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายควบคู่กันไปพร้อมกันกับการพัฒนาจิตใจ
โดยใช้ชื่อโครงการว่า ?เดิน-วิ่งวิสาขพุทธบูชา ถือศีลหน้า ลดละอบายมุข? ทั้งนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการชักชวนมวลชนที่รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทำความดี เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นหลักในการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดให้มีกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข 2549 ขึ้นในวันที่ 12 พ.ค.49 ณ สวนหลวง ร.9 ภูเก็ต ออกวิ่งเวลา 06.30 น. ประกอบด้วยประเภท ระยะทาง 5 กม.และตามกลุ่มน้ำหนักตัว แบ่งเป็นชาย รุ่นไม่เกิน 39 กก. รุ่น 40-45 กก. รุ่น 55-70 กก. และรุ่น 71 กก.ขึ้นไป หญิงแบ่งเป็น รุ่นไม่เกิน 39 กก. รุ่น 40-49 กก. รุ่น 50-59 กก. และรุ่น 60 กก.ขึ้นไป

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215