แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ซีอีโอฯ ภูเก็ตวอนชาวภูเก็ตมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.รอบ 3 ตามเป้าของจังหวัด 50 เปอร์เซ็นต์ ( ข่าวภูเก็ต )

นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องมีการเลือกกันตั้งหลายครั้ง เนื่องจากเป็นวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ( ส.ส.) เข้าไปให้ครบแล้วทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏร ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกรุณาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นไปตามครรลอง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตออกมาใช้สิทธิ แม้จะความเห็นอย่างไรเป็นเอกสิทธิของแต่ละคน เมื่อเข้าไปในคูหาไม่ใครเห็น จะเลือกหรือไม่เลือกอย่างไร แต่ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนื้ เพื่อแสดงพลังของทุกคน ซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ทุกคนสามารถแสดงออกมาว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครก็ให้ออกมาก็แล้วกัน หากว่าไม่ออกมาใช้สิทธิจะทำให้เสียสิทธิ ซึ่งจะมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งอบต. เทศบาล ฯลฯล เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงกันในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิและทำหน้าที่พลเมืองด้วย
นายอุดมศักดิ์ กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการเลือกส.ส.ครั้งนี้ให้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีบางคนประเมินว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ แต่จังหวัดตั้งเป้าหมายไว้ให้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215