แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ทส.ดึงท้องถิ่นดูแลสิ่งแวดล้อม-ศิลปกรรม ( ข่าวภูเก็ต )

ทส.ดึงท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หลังประสบปัญหาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกคุกคามและประสบภาวะเสื่อมถอย
นางรัชวดี ศรีประพันธ์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันนี้ (9 พ.ค.) ว่า ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม และต้องการที่จะกระจายการดูแลลงไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศโดยการกระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญเฉพาะตัวแหล่งหรือโบราณสถานเท่านั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นเท่าที่ควร ทำให้เกิดการบุกรุกทำลาย คุกคาม และประสบปัญหาภาวะเสื่อมถอย อย่างต่อเนื่องส่งผลให้แหล่งศิลปกรรมเสื่อมโทรมและลดคุณค่า
ทางกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำหลักการการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจากประเทศเดนมาร์กมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเรียกว่าระบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้
ขณะที่ นายพงษ์ศักดิ์ พลายเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักภูเก็ตในเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม แต่ภูเก็ตมีแหล่งศิลปกรรมที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเมืองเก่าภูเก็ตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ย่านเมืองเก่ายังคงมีสภาพที่เป็นของแท้ดั่งเดิมและได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานท้องถิ่น
เพราะฉะนั้น หน่วยงานท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอนุรัษ์และดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ถูกบุกรุก คุกคาม หรือถูกทำลาย และการสัมมนาให้ความรู้ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้มากขึ้น

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215